El-tavler: Eier eller forvalter du et bygg?

Publisert 3. juni 2022

For å sikre bygg mot driftsstans og nedetid er det avgjørende at el-tavlene er i orden. Vi har snakket med en erfaren tavlemontør om når det er viktig å oppgradere eller skifte el-tavler.

Hovedtavlen er selve knutepunktet i det elektriske anlegget. Som eier eller forvalter av et bygg er du ansvarlig for at el-tavlene er i forskriftsmessig stand til enhver tid. Det innebærer å kontrollere det elektriske anlegget regelmessig.

– En el-tavle krever oppsyn, oppdateringer og vedlikehold. I forbindelse med nye byggeprosjekter, ombygginger og renovering er det ofte behov for å oppgradere eller skifte hovedtavle og el-tavler, sier Trond Nylund, basmontør hos El-team AS.

Han presiserer at feil i el-tavlene i ytterste konsekvens kan forårsake strøm- og brannskader. Og hvis anlegget ikke er i forskriftsmessig stand, kan det medføre fare for liv og helse.

– Det foreligger helt spesifikke krav til sikkerhet gjennom forskrifter og normer for installasjon, oppgradering, skifte og vedlikehold av el-tavler i bygg og anlegg. Derfor er vi ofte med på hele prosessen fra forprosjekt til ferdig installert el-tavle, forteller Nylund.

Norgeselitens medlemsbedrifter har erfarne tavlemontører som dekker alle typer bygg og anlegg, og som hjelper deg gjennom prosessen med komplette og skreddersydde løsninger.

to ulike bilder i ett hvor en mannlig tavlemontør og elektriker i sorte arbeidsklær med rød logo, blå arbeidshjelm, sort arbeidsbukse og sorte sko smiler inn i kameraet foran el-tavle på bildet til venstre og arbeider med en el-tavle i bildet til høyre.
ERFAREN TAVLEMONTØR: Trond Nylund er opptatt av sikkerhet og kartlegging av feil og mangler i el-tavler for å sikre at bygget oppfyller forskriftsmessige krav og normer.
 • Hva er en el-tavle?

  El-tavler, også kalt «fordelere», er elektrisk utstyr som brukes til å distribuere strøm etter behov, og overvåke eller styre elektriske systemer i et bygg. Disse blir ofte kalt for «store sikringsskap» og systemet er delt inn i:

  • Hovedfordeling
  • Underfordelinger

  El-tavler finnes i alle typer bygg, blant annet i næringsbygg, skoler, sykehus, kjøpesentre, leiligheter, hus, hytter, matbutikker, industrianlegg, skipsfartøy og hoteller.

Viktig å skifte ut gamle tavler

Trond Nylund får ofte forespørsler om utskiftning av gamle el-tavler. Han trekker frem renovering av eldre bygg og legger vekt på at det ikke var like strenge krav før i tiden sammenlignet med dagens regler.

– I slike tilfeller får vi først oversikt over behovet. Dersom koblingene ikke er mekanisk forsvarlige eller har manglende beskyttelse mot berøring, anbefaler vi en ny tavle fremfor å oppgradere den gamle. Vi har faste rutiner for gjennomgang av el-tavler for å sikre at de følger gjeldende regler og normer.

Han presiserer at det er viktig å bytte ut gamle tavler.

– Slitne koblinger som har vært overbelastet skaper en negativ prosess i det elektriske anlegget. Konsekvensen er ofte for høy temperatur i de elektriske koblingene som igjen fører til økt risiko for brann, legger Nylund til.

en hovedtavle i et bygg med glassdører og fargene blå, turkis, grønn, gul, rød, rosa og lilla synes innenfor glassdørene
TRYGGHET MED SIKRE EL-TAVLER: Som eier eller forvalter av et bygg er du ansvarlig for at el-tavlene fungerer, vedlikeholdes regelmessig og følger gjeldende forskrifter.

Trenger du å oppgradere eller skifte el-tavler?

Slik er prosessen:

 • Ta kontakt med din nærmeste elektriker
 • Når kontakten med elektriker er etablert, avtaler dere et uforpliktende oppstartsmøte
 • Elektriker kartlegger behov for el-tavle og elektrisk anlegg
 • Du får en tilstandsrapport som avdekker feil og avvik
 • Basert på denne rapporten får du et pristilbud på utbedring

Trenger din virksomhet å oppgradere eller skifte el-tavler?

Sertifikater

Samarbeidspartnere